Pensioen collectief

Vragen over mijn diensten whatsapp mij via

Pensioen collectief

Een collectieve pensioenvoorziening is een financiële regeling voor de oude dag die tot stand is gekomen in de werkgever/werknemer sfeer. 

Voor dergelijke regelingen geldt een speciale fiscale behandeling: de premies die worden ingelegd vallen buiten de heffing van inkomstenbelasting. In ruil voor dit fiscale voordeel moet een pensioenvoorziening wel aan een aantal regels voldoen. 

Zo mag de voorziening alleen aangewend worden voor een pensioen en mag er vóór de pensioendatum niet worden aangekomen. 

Voorzieningen die in de privésfeer getroffen worden (bijvoorbeeld lijfrentes) vallen niet onder pensioenen. Hiervoor gelden dan ook andere fiscale regels. 

In het dagelijks taalgebruik wordt onder ‘pensioen’ overigens vaak het totaal aan regelingen voor de oude dag verstaan, dus ook die zaken die strikt fiscaal gezien niet als ‘pensioen’ mogen worden aangemerkt.

Heading titel hier plaatsen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi sicing elit, eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore menim.